Acil Triajı

  • Oca 15, 2024

Türkiye'de çocuk acil servislerinde kullanılan triaj alanları, hastaların aciliyet durumuna göre belirlenir ve genellikle şu şekilde sınıflandırılır:


1. Kırmızı Alan (Çok Acil): Hayati tehlikesi olan, acil müdahale gerektiren vakalar için ayrılan alandır. Örneğin, ciddi travmalar, şiddetli solunum güçlüğü, bilinç kaybı gibi durumlar bu alanda değerlendirilir.


2. Sarı Alan (Acil): Aciliyeti kırmızı kadar olmasa da, hızlı müdahale gerektiren vakalar için kullanılır. Orta dereceli yaralanmalar, bazı enfeksiyonlar ve ateşli hastalıklar bu alanda değerlendirilebilir.


3. Yeşil Alan (Az Acil): Aciliyeti az olan durumlar için ayrılan bölümdür. Hafif yaralanmalar, basit enfeksiyonlar ve rutin kontroller gibi durumlar genellikle bu alanda değerlendirilir.


4. Mavi Alan (Non-Acil): Acil olmayan, daha çok rutin sağlık kontrolü ve tedaviler için kullanılan alandır. Reçete yenileme, aşılamalar ve basit sağlık sorunları bu alanda ele alınabilir.


Bu alanlar, acil serviste gelen hastaların hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olur. Her hastane, kendi kaynaklarına ve ihtiyaçlarına göre bu alanları düzenleyebilir, bu nedenle farklı hastanelerde küçük farklılıklar görülebilir.