Onam ve Ön Bilgilendirme Formu

Çocuk Doktorları web sitesi (www.cocukdoktorlari.com) aracılığıyla online ve uzaktan tedavi danışmanlığı verilebilmesi için hastadan veya yasal olarak yetkilendirilmiş veli/vasisinden imzalanmış onam formu alınması şarttır. Bu form aynı zamanda hekim tarafından da imzalanarak Çocuk Doktorları web sitesi (www.cocukdoktorlari.com) yönetimi ve bağlı bulunduğu Hilal Mh. 701 Sk. No:26/1 Çankaya/ANKARA adresinde mukim Mediakademi Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketine teslim edilmektedir. Yukarıda verilen bilgilerin tarafınıza ait olduğunu ve onayladığınızı, verilerin paylaşımı ve saklanması noktasında açık rıza verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Verdiğiniz onay ile;

  • Şahsınıza veya yasal olarak velisi/vasisi olduğunuz kişiye uygulanan Çocuk Doktorları web (www.cocukdoktorlari.com) aracılığıyla online danışmanlık bilgilendirme formu, ön onam formunu, uzaktan hizmet sözleşmesini, KVKK aydınlatma metnini okuduğunuzu ve gerekli açıklamaların tarafınıza yapıldığını kabul etmektesiniz. Söz konusu açıklamalar aşağıda verilen bilgilendirmelerden ibaret olup, başkaca bir durum söz konusu değildir. Taraflar bu açıklamalar çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirir.
  • Bu onam formu ile online danışmanlık, danışmanlık süreçleri, bunların nasıl gerçekleşeceği ve hekim tavsiyeleri ile ilgili bilgileri almış sayılmaktasınız. Online tıbbi danışmanlık, doğrudan fiziki olarak bir hekim ile temas etmeden, internet veya mobil uygulamalar ile cep telefonu/bilgisayar görüşmesi ile planlanan bir saatte tarafınızın sağlık sorunlarına ilişkin, uzman hekim tarafından ön bilgilendirme ve ön tedavi süreçlerini içeren danışmanlık hizmetidir. Bu süreç içerisindeki verilen hizmetin bir sağlık danışmanlığı hizmeti olduğunu, verilen önerilerin uzaktan verilen hekim danışmanlığı kapsamında olduğunu, konulan teşhisin bilgilendirme amaçlı olduğunu, hekim tarafından tedavi amacıyla bir başka sağlık kuruluşuna test, doğrudan tedavi amacıyla yönlendirme yapılması durumunda bu konudaki tavsiyelere ilişkin sorumluluğun tarafınızda olduğunu kabul ederek süreç içinde çalışmayı kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu doğrultuda uzman hekimin tarafınıza sunduğu online tıbbi danışmanlık hizmetinin, sadece bir ön bilgilendirme olduğunu, bu bilgilendirme sonrasında sağlık sorunlarınıza ilişkin sorumluluğun tarafınızda olduğunu kabul etmektesiniz.
  • Bu formu imzalayarak, Çocuk Doktorları web (www.cocukdoktorlari.com) tarafından verilen danışmanlık hizmeti kapsamında tüm bilgilendirme tarafınıza yapılmaktadır. Danışmanlık hizmeti kapsamında yukarıda verilen bilgilerin tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu bilgiler çerçevesinde danışmanlığına başvurduğunuz hekim tarafından tedavi sürecinin yönlendirilmesi yapılacaktır. Bilgilerde hata veya yanlış olması durumunda yapılan hekim danışmanlığı kapsamında doğacak zarar tarafınıza ait olacaktır.
  • Bu formu imzalayarak; sağlık meslek mensubunun kendisi ile fiziksel olarak aynı ortamda bulunmayacağınızı, uzaktan sağlık hizmetinin yüz yüze verilen sağlık hizmetinin muadili olamayacağını, uzaktan sağlık hizmeti ile uygulamalı tedavilerin farklı olduğunu, devam eden bir tedaviyi aksatacak şekilde uzaktan sağlık hizmetinden faydalanılamayacağını, acil tıbbî durumlarda uzaktan sağlık hizmeti yerine en yakın acil servise başvurulması gerektiğini, uzaktan sağlık hizmetinin herhangi bir sağlık sigortası kapsamında karşılanmayabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz.
  • Yukarıda verilen bilgiler ile şahsınıza ait kişisel verileri Çocuk Doktorları web (www.cocukdoktorlari.com) platformu paylaşmaktasınız. Bu konudaki kişisel verilerin paylaşılmasına açık rıza vermektesiniz. Tarafınızın saklanmasına, Çocuk Doktorları web (www.cocukdoktorlari.com) tarafından kullanılmasına açık rıza verdiğiniz kişisel bilgiler; şahsınızın ve/veya velisi/vasisi olduğunuz kişinin sağlık verileri, adı, soyadı, doğum tarihi ve sağlık verileri, tıbbi ölçüm ve test sonuçlarıdır. Nedenini belirtmeksizin herhangi bir zamanda onayınız ile tüm kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen geri çekebileceğiniz ve danışmanlık hizmetinden vazgeçme hakkına sahip olduğunuz bilgisini vermek isteriz.
  • Şahsınızın ve/veya velisi/vasisi olduğunuz kişinin verileri istediğiniz zaman imha edilebilir. Buna ilişkin taleplerinizi Çocuk Doktorları web (www.cocukdoktorlari.com) üzerinde yer alan kişisel verilerin imhası ve gizlenmesi formu ile şirketimize başvurmanız yeterlidir.
  • Online danışmanlık için verilen tüm sağlık verileri, kişisel bilgilerin saklı kalması koşulu ile muhafaza edilir ve gerektiğinde tıbbi hizmetlerin geliştirilmesi, ar-ge ve tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılabilir. Bu onam formunu kabul ederek, onaylayarak bu konuda açık rıza vermektesiniz.
  • Online danışmanlık için verilen tüm sağlık verileriniz gerektiğinde tıbbi konsültasyon amacıyla başka bir tabip ile paylaşılabilir.
  • Online danışmanlık için doktorunuz tarafından geçmiş tıbbi bilgilerinize ulaşılabilir.
  • Online danışmanlık için verilen tüm sağlık verilerinin bilimsel amaçlarla istatistiki bir veri tabanında saklanması ve kullanılması için AÇIK RIZA göstermektesiniz. Veri analizlerinizin kişisel bilgiler TAMAMEN gizlenerek Çocuk Doktorları web sitesi (www.cocukdoktorlari.com) tarafından herhangi bir rapor ya da yayında kullanılabilir.

Şahsınıza veya velisi/vasisi olduğunuz kişiye verilen hizmete ilişkin; Çocuk Doktorları web sitesi (www.cocukdoktorlari.com) aracılığıyla online danışmanlık bilgilendirme formu, ön onam formunu, uzaktan hizmet sözleşmesini ve KVKK aydınlatma metnini okumuş ve gerekli açıklamaların tarafınıza yapılmış olduğunu kabul etmektesiniz.

İşbu aydınlatılmış onam metnini kabul ederek, KVKK aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerinizin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla ve bunlarla sınırlı olarak, kaydedileceğini, işleneceği, fiziki ve dijital ortamlarda depolanacağını, yine aydınlatma metninde belirtilen kişi ve gruplara aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla aktarılacağını kabul etmektesiniz.

İşbu aydınlatılmış onam ve ön bilgilendirme formunu kabul ederek, onaylayarak, formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında tüm bu hususları okuduğunuza, anladığınıza ve kabul ettiğinize ilişkin açık rıza vermektesiniz.