Çocukta Zeka Geriliğine Neden Olabilecek Anne Davranışları

  • Haz 02, 2024

Duygusal Desteğin Eksikliği: Sevgi ve şefkat eksikliğinin çocuğun duygusal gelişimine zarar vermesi.

Aşırı Koruyuculuk: Çocuğun kendini ifade etme ve problem çözme yeteneğini engelleyen aşırı koruyucu tutumlar.

Eleştirel Tutum: Çocuğun özgüvenini ve yenilikçi düşünceyi baltalayan sürekli eleştiriler ve negatif geri bildirimler.

Eğitimde Baskıcı Olmak: Çocuğun öğrenme hevesini kıran ve stres yaratan yüksek beklentiler ve akademik baskı.

İletişim Eksikliği: Sosyal becerilerin ve ifade yeteneğinin gelişimini kısıtlayan yetersiz iletişim ve etkileşim.

Aşırı Kontrol: Çocuğun özgürlüğünü ve bağımsız karar verme yetisini kısıtlayan kontrolcü ebeveyn davranışları.

Öğrenme Fırsatlarını Engellemek: Yeni beceriler ve deneyimler kazanmayı engelleyen aşırı koruyucu ve kısıtlayıcı ebeveynlik.

Yaratıcılığı Kısıtlamak: Çocuğun yaratıcı düşünme ve keşfetme yeteneğini sınırlayan sıkı kurallar ve rutinler.

Başarısızlık Korkusunu Aşılamak: Hata yapma korkusu ve yeniliklerden kaçınma davranışı aşılayarak çocuğun gelişimini sınırlama.

Duygusal Olarak Ulaşılamaz Olmak: Çocuğun duygusal ihtiyaçlarına karşılık vermede yetersiz kalma, duygusal anlayış ve empati eksikliği